council cmu
   
หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ  Show/Hide content
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
   ประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งส่วนงานและการแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน
   ข้อบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
   ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
   ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน
   ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และระบบการตรวจสอบ
   ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมิน
   ข้อบังคับ/ประกาศเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
   ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ
   ข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษา
   ข้อบังคับ/ระเบียบอื่นๆ
   ระเบียบวาระที่ประชุมสภา  Show/Hide content
   ระเบียบวาระประชุมสภามหาวิทยาลัย
   ประชุม/สัมมนา  Show/Hide content
   ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
   สรุปมติที่ประชุม
   สรุปผลการสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูง
   ข่าว/บทความ  Show/Hide content
   ข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัย
   บทความ
   ปริญญากิตติมศักดิ์  Show/Hide content
   รายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
   รายนามบุคคลที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
   สาระน่ารู้
   ภาพกิจกรรม
   ผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน
   การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
   ผลการบริหารงานของอธิการบดี
   การมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัย
   แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภาฯ
 
   
   
 
 
 
 
  ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง
  ยืมคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitor Number Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ
Last Update:
April 11, 2013
กระดานถาม-ตอบ
[ปิดหน้าต่าง]    
วิศวะปิโตเลียม ใช่เกรดเท่าไรครับ
  จะใช้เกรดรวม 5เทอม เท่าไหร่ หรอครับ ถึงจะเข้าสาขานี้ได้
  โดย : Punsang [ 19 พฤศจิกายน 2554 11:52:10 ] IP : (171.4.96.*)

อ่าน 1157 คน

ตอบ 1 คน
แจ้งลบ
แจ้งลบ
 
ความคิดเห็นที่ : 1 แจ้งลบ
  ติดต่อที่สำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ฝ่ายแนะแนวและการรับเข้าศึกษา
โทร. 053943071 ต่อ 108 ดูนะครับ

 
     
  โดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย [21 พฤศจิกายน 2554 10:32:15] IP : (192.168.1.*)

 
แสดงความคิดเห็นที่นี่
 
รูปแบบพิเศษ : ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
ไอคอน :
*** แสดงความคิดเห็น :
แนบไฟล์รูปภาพ :
แนบไฟล์เอกสาร :
*** ชื่อ :
อีเมล์ :
กรอกรหัส :
                                
 
สำนักงานสภามหาวิทยาัลัย
๒๓๙ อาคารยุทธศาสตร์ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๓๐๑๕, ๙๔-๓๐๓๐, ๙๔-๒๖๓๐, ๙๔-๓๐๒๑ โทรสาร ๐-๕๓๙๔-๓๐๒๘.

Office of the University Council , Chiang Mai University.
239 Huaykaew Rd., Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200 THAILAND.
Tel. 6653-943015, 943030,942630, 943021 Fax.6653-943028 Email: cmuco@cmu.ac.th Thailand Web Stat